logo

HOME   महाराष्ट्र

विधीमंडळाचे अधिवेशन ४ जुलै पासून नागपूरला

विधीमंडळाचे अधिवेशन ४ जुलै पासून नागपूरला
मुंबई : राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन 4 जुलै 2018 पासून नागपूर येथे सुरु होणार आहे. राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 174, खंड (1) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात विधान भवन, नागपूर येथे ही बैठक बोलविली आहे. विधान सभेचे कामकाज बुधवार दि. 4 जुलै 2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता सुरू होणार आहे. तर, विधान परिषदेचे कामकाज हे दुपारी 12.00 वाजता सुरू होणार आहे. याबाबतचे आदेश काल दि.31 मे 2018 रोजी राज्यपाल कार्यालयातून काढण्यात आले आहेत.


Top